From Riga – with – Love/ Iš Rygos – su – meile

Straipsnio aprašymas.

Giedrė Urmulevičiūtė

9/21/20150 min read

This post is in EN and LT languages/ šis įrašas – anglų ir lietuvių kalbomis

„Life is expanding. Giedre, you should start international trainings again“ – my business partners say. And – here – you – go!
Last Friday I had an invitation to perform blitz training for attorneys at law. For international team. In English. Topic – long term relationship & sales. 3 days of preparation, 4 nights of personal fear and 2 hrs of training. Exactly – training. Other else what you should expect of participants right after 4 hrs on the road, 1 hrs of meeting and lunch? We, trainers, call it „dead hour“, by the way.

I was thinking a lot – how? How to make a message short and exact for young people? And – the law of attraction and preparation – the idea with smile of femme fatale comes to my mind.

It’s-all-about-LOVE!
Proper customer service – is about love. Long relationship – is about love. Sales – about love too!

In nutshell – you love people or you don’t.
You love your job/ service/ customers/ life/ yourself or you don’t.
With all shades

And I was surprised once again. My 3rd training time with attorneys at law. Still stereotypically frightened before training. Still so happily amazed – so many beautiful people, beautiful personalities! With professional background/ competencies. With desire to make world a better place. With cosy fire in their eyes when saying „..let’s talk about… LOVE“

P. S. That day result of Lithuanian basketball team was 67:64 with Serbs.

Lithuanian version/ lietuviškai:

„Gyvenimas plečiasi, Giedre. Vėl vesk tarptautinius mokymus anglų kalba! Ir štai! Praėjusį penktadienį buvau pakviesta pravesti blitz mokymus advokatams. Tarptautinei komandai. Angliškai. Tema – ilgalaikių santykių kūrimas & pardavimai. 3 ruošimosi dienos, 4 gąsdinimosi naktys, 2 valandos mokymų. Būtent. Mokymų. Na ką dar galima pasiūlyti dalyviams po 4 valandų kelyje, darbinio susirinkimo ir pietų? Beje, konsultantai tą laiką vadina „mirties valanda“

Galvojau – kaip? Kaip trumpai ir tiksliai perduoti žinutę jauniems žmonėms? Ir – pagal pritraukimo ir ilgo ruošimosi dėsnį idėja femme fatale žingsneliu atitipena galvon.

Viskas – yra – iš – MEILĖS!
Tinkamas klientų aptarnavimas – iš meilės. Ilgalaikių santykių kūrimas – iš meilės. Pardavimai – taip pat!

Trumpai tariant – tu arba myli žmones arba ne.
Arba myli savo darbą/ paslaugas/ klientus/ gyvenimą/ kitus/ save arba ne.
Visomis prasmėmis.

Beje. Ir vėl buvau maloniai nustebinta. Tretieji mokymai advokatams. Vis dar stereotipiškai baiminuosi prieš susitinkant. Ir vėl su malonumu stebėjausi – tiek gražių žmonių ir asmenybių! Profesionalių. Trokštančių padaryti gyvenimą geresniu. Ir su akyse užsidegančia šilta ugnele, išgirdus: „…šiandien pakalbėkime apie… Meilę“

P. S. Ir dar. Tądien Lietuvos krepšinio komanda Europos krepšinio čempionato pusfinalyje su serbais laimėjo 67:64.